Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Ай кью енерджі, Проект технічної допомоги / співвиконавець проекту технічної допомоги: МГО "Центр сприяння житловим та муніципальним реформам"
IQ energy, Technical Assistance Project / Technical Project Sub-Contractor: INGO "Housing and Municipal Reform Support"

Адреса / Adress Кловський узвіз, 7, оф. 49/5, Київ, Україна, 01021
7, Klovskyi Uzviz, #49/5, Kyiv, Ukraine, 01021
Тел. (44) 290-9190; (50) 356-6725
E-mail
Інтернет www.iqenergy.org.ua

Програма IQ energy — це програма підтримки фінансування енергоефективних інвестицій у житловий сектор України у відповідності до європейських стандартів. Програму було розроблено ЄБРР за підтримки донорів: Східноєвропейське партнерство E5P та Шведське агентство Sida.
В рамках цієї програми ЄБРР IQ energy співпрацює з банками-партнерами: "ОТП Банк", "Райффайзен Банк Аваль" та "УкрСиббанк".
В залежності від кількості обраних заходів енергоефективності, позичальники (фізичні особи) можуть отримати компенсації у розмірі 15 або 20% від суми інвестицій для фізичних осіб.

IQ energy is a facility to foster energy efficiency improvements in the Ukrainian residential sector in accordance with European energy efficiency standards. The programme was designed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and is supported by donors: East European Partnership E5P and Swedish Agency SIDA.
Within this programme EBRD IQ energy programme co-operates with Financial Institutions in Ukraine: OTP Bank, Raiffeisen Bank Aval and Ukrsibbank.
Depending on the selected EE measure(s), investments in eligible technologies and materials can qualify for incentive payments of 15 — 20% for individuals.

Продукція фірм:
Види діяльності: